Algemeen

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

Praten met een psycholoog is eigenlijk nooit zo eng als men tevoren vaak denkt. De hoge drempel die men vaak in het begin ervaart, blijkt achteraf geheel onnodig te zijn geweest. Ik lever als ervaren psycholoog zorg ten behoeve van de Generalistische Basis-GGZ. Er zijn diverse situaties waarin ik u kan helpen, namelijk:

Accordion Content

 

Soms maken cliënten in mijn praktijk ook melding van forse lichamelijke klachten zoals:

 
  • Hoofdpijn
  • Maagpijn
  • Spierpijn
  • Lichamelijke vermoeidheid of uitputting
  • Etc. etc. etc.

Psychologenpraktijk Lage Mierde is er voor iedereen

Waar u ook mee zit: ik kan u verder helpen.

Accordion Content

Psychologische hulp voor jong en oud

Psychologenpraktijk Lage Mierde is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen van alle leeftijden met uiteenlopende problemen. Er zijn verschillende behandelmethoden die, afhankelijk van uw probleem, kunnen worden ingezet. Vanaf de oprichting van de praktijk in 1997 is Psychologenpraktijk Lage Mierde ook gespecialiseerd in de behandeling van problemen die zijn ontstaan in relatie tot u en uw werk. Voor deze groep mensen bied ik vanuit mijn praktijk in Lage Mierde “hulp op maat” aan.

U bent niet alleen met uw klacht

Waarschijnlijk heeft u het gevoel dat niemand u goed begrijpt en dat u zich alleen voelt met uw klacht. Vergeet niet dat er altijd een weg is die leidt naar de oplossing en dat alle dingen voorbij gaan. Dit geldt ook voor uw klacht. Het accepteren van uw klacht en het creëren van het besef dat er altijd een oplossing is, zal u veel sterker maken. Van hieruit bent u namelijk beter in staat om de juiste (psychische) hulp te zoeken, waardoor u uiteindelijk weer helemaal in uw eigen kracht komt te staan en weer controle zult krijgen over uw eigen leven.

Controle over uw eigen leven en het creëren van voldoende persoonlijke kracht zal u direct veel gelukkiger maken. Kies dan ook voor persoonlijke kracht en geluk door samen met de psycholoog uw klacht aan te pakken. Er is meer mogelijk met een klein aantal sessies dan u nu waarschijnlijk denkt.

Het is tevens mogelijk om het aantal psychologische sessies dat u wenst af te stemmen op wat u van uw zorgverzekeraar ontvangt aan vergoeding voor psychologische hulp.

Intake en kennismaking

Om u de mogelijkheid te geven een goed beeld van mijn psychologenpraktijk in Lage Mierde en van mijzelf als psycholoog te krijgen, kunt u een eerste intake afspraak maken. U kunt dan uw verhaal doen en ik kan uitleggen wat ik daarin voor u kan betekenen. Dit gesprek duurt over het algemeen zo’n 45 – 60 minuten en zal u een goed beeld geven van de praktijk en mijzelf als psycholoog. Op basis hiervan kunt u besluiten of u een vervolggesprek wilt inplannen.

Behandelmethoden van Psychologenpraktijk Lage Mierde

Er zijn diverse behandelmethoden in de psychologische hulpverlening die effectief zijn.

Accordion Content

Voor elke klacht is er een aantal geschikte behandelmethoden. Iedere psycholoog heeft zijn eigen specialismen en voorkeuren. Psychologenpraktijk Lage Mierde helpt u om voor u de juiste behandelmethode, passend bij uw probleem, te selecteren en u inzichtelijk te maken waarom juist die aanpak u kan helpen.

Belangrijk hierbij is dat u vertrouwen heeft in uw behandelaar. Stelt u daarom tijdens de intake en later alle vragen die u heeft en vertelt u alles waarvan u denkt dat het belangrijk is dat uw psycholoog het weet. Een therapie kan alleen goed slagen als behandelaar en cliënt elkaar wederzijds vertrouwen en respect hebben voor elkaar. Als dat zo is, ontstaat er vanzelf de juiste “klik”.

Hieronder ziet u in alfabetische volgorde een overzicht van de behandelmethoden die ik vaak gebruik.

Adem- en ontspanningstherapie

Iedereen heeft weleens last van periodes van spanning. Maar soms blijft de spanning te lang hangen of is zij te heftig en krijgt u er echt last van. Dit kan zich op verscheidene manieren uiten: zo kunnen uw spieren gespannen zijn, kunt u last hebben van een stijve rug of misschien dat uw ademhaling een te hoog tempo heeft en u “te hoog” in de borst ademt. Dit kan allerlei vervelende gevolgen hebben: droge mond, benauwdheid, zweten, hartkloppingen, knikkende knieën, vermoeidheid, hoofdpijn. Ontspanningstherapie helpt u te leren om nodeloze spanning te verminderen. Oefeningen zorgen ervoor dat u rustiger blijft in situaties die teveel spanning veroorzaken.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een relatief kortdurende therapievorm die op het nu en op de toekomst is gericht. Het verhaal en de achtergrond van de patiënt zijn daarbij van belang. Samen met uw therapeut komt u er achter hoe bepaalde vervormde ‘foute’ denkgewoonten zijn ontstaan. Door oefeningen tijdens de behandelingen, te oefenen in het echte leven en door huiswerk komt u stap voor stap tot nieuwe gedachten en gedrag. Cognitieve gedragstherapie werd ontwikkeld specifiek voor depressiviteitsklachten, maar inmiddels wordt het ook effectief toegepast bij andere psychologische aandoeningen als verslavingen, eetstoornissen, en angst- en paniekstoornissen.

Directieve therapie

Bij directieve therapie werken de psycholoog en de cliënt aan concrete, welomschreven doelen. Door deze focus kan er in weinig behandelingen al een grote vooruitgang worden geboekt. Directieve therapie heeft een aantal onderscheidende kenmerken t.o.v. andere therapievormen:

  • De psycholoog plaatst de problemen van de cliënt in een zo gunstig mogelijke context. Therapeuten die optimistisch denken over de mogelijkheden van hun cliënten, zien vaak dat cliënten deze positieve visie overnemen en toepassen in hun leven.
  • Bij directieve therapie is de psycholoog vooral geïnteresseerd in een antwoord op de vraag ‘Wat werkt bij dit specifieke probleem, bij deze cliënt, in deze situatie?’. Het gaat dus echt uit van de persoon.
  • Deze therapie is gericht op actie, bijvoorbeeld het confronteren van de angst door bepaalde situaties bewust op te zoeken in plaats van ze te vermijden.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Ingrijpende of traumatische gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op uw leven. Een deel van de personen verwerkt dit vervolgens op eigen kracht, maar bij anderen ontwikkelen zich vroeger of later psychische klachten. Dit uit zich op veel verschillende manieren waaronder het herbeleven van de ervaring (“flashbacks”) of nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS). EMDR wordt vaak beschouwd als de meeste geschikte behandelmethode bij PTSS, maar de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat EMDR ook bij een grote verscheidenheid aan andere psychische aandoeningen en klachten zeer effectief kan zijn. De belangrijkste insteek van Psychologenpraktijk Lage Mierde is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Psycho-dynamische therapie

Psycho-dynamische therapie is een korte, intensieve en directe behandelmethode, die meestal snel de kern van een probleem raakt en daardoor een effectief middel kan zijn om tot zelfkennis en verandering te komen. De sessies vereisen daarom zowel van de cliënt als van de psycholoog een grote inzet en openheid. Kortom: psycho-dynamische therapie is een doeltreffende methode voor het overwinnen van innerlijke blokkades en denk- en gedragspatronen die een negatieve invloed op uw dagelijkse leven hebben, zowel binnen privérelaties als op het werk. Wat dit laatste betreft wordt psycho-dynamische therapie frequent gebruikt bij arbeidsgerelateerde problemen en helpt werknemers bij het oplossen van beroepsmatige en persoonlijke problemen, het vinden van voldoening in het werk, het verbeteren van de arbeidsprestaties en het terugdringen, of voorkomen van ziekteverzuim.

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie bepaalt u allereerst samen met de psycholoog uw doel of uw gewenste toekomst. Vervolgens gaat u samen met de psycholoog op weg om daar te komen, waarbij u wordt gevraagd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. De psycholoog ondersteunt en begeleidt u dus hierbij en doorloopt het proces met u, maar blijft als het ware steeds een stapje achter u staan zodat u het zelf moet doen.

Rationeel Emotieve Therapie (R.E.T.)

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen de problemen aankijken. De kern van de RET komt erop neer dat het niet de gebeurtenissen zijn die bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt. Door oefening kunt u als het ware een andere bril opzetten waardoor u beter (realistischer, minder overdreven emotioneel) naar de situatie kijkt. Een gevolg hiervan is dat het gevoel dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden. Deze vorm van therapie is er niet op gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen, moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

 
 

Stel mij gerust uw vraag

  • contactformulier op deze website in te vullen.
  • Mij een berichtje te sturen via: denboschpsycholoog@gmail.com. Tevens kunt u mij altijd telefonisch bereiken.